Stand van zaken van de bereikbaarheid van 112 voor doven en slechthorenden

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 29 517VeiligheidsregioTMs Nr. 94 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 februari 2015 Tijdens het Algemeen Overleg over nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg van 25 september jl.1 heb ik de toezegging gedaan uw Kamer te informeren over de stand van zaken van de bereikbaarheid van 112 door doven en slechthorenden en het gebruik van de Nederlandse gebarentaal in crisissituaties. Communicatie met belangengroepen doven en slechthorenden Zoals i…