Uitstel kabinetsreactie op het artikel over het Brabantse veehouderijbeleid

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 28 973Toekomst van de intensieve veehouderij Nr. 162 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 februari 2015 De vragen van de vaste commissie voor Economische Zaken ingezonden op 11 februari 2015, kunnen tot mijn spijt niet binnen de gestelde termijn beantwoord worden. De reden van uitstel is de noodzakelijke interdepartementale afstemming ten behoeve van de beantwoording van het commissieverzoek. Ik zal u de beantwoording zo spoedig mogelijk doen toekomen. …