Advies van de NZa ‘Bekostiging verpleging en verzorging in de Zvw’

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 29 689Herziening Zorgstelsel Nr. 587 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 februari 2015 Hierbij bied ik u, mede namens de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het advies «Bekostiging verpleging en verzorging in de Zorgverzekeringswet» van de NZa aan1. Naar aanleiding van het advies gaan wij in overleg met betrokken partijen om reeds in 2016 verdere stappen te zetten en eventuele belemmeringen weg te nemen om de bekostiging van…