Reactie op de brief van Stichting Verzorging St. Franciscus te Gilze over transitie in de ouderenzorg

2015D06329 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 februari 2015 In uw brief van 13 november 2014 verzoekt u mij een reactie te geven op de brief van Stichting Verzorging St. Franciscus te Gilze over transitie in de ouderenzorg. Hierbij voldoe ik aan uw verzoek. Ik heb zorgcentrum St. Franciscus zelf in december 2013 bezocht. Het is een relatief kleinschalig zorgcentrum dat erin slaagt om steeds zwaardere zorg te blijven combineren met huiselijkheid, in een kleinschalige voorziening. De visie en het beleid van het zorgcentrum komen op hoofdlijnen goed overeen met…