Reactie op het rapport “Samen op weg naar gezonde zorg voor ernstig zieke kinderen”

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 29 247Acute zorg Nr. 198 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 februari 2015 Uw kamer heeft gevraagd om een reactie op het rapport «samen op weg naar gezonde zorg voor ernstig zieke kinderen». Met deze brief kom ik aan dit verzoek tegemoet. Als eerste vat ik het rapport kort samen, waarna ik mijn reactie zal geven. Het rapport beschrijft een nieuwe systematiek voor het inrichten van zorg buiten het ziekenhuis voor (ernstig) zieke kinderen…