Toezegging naar aanleiding van de aanval van Boko Haram op de Nigeriaanse grensplaats Baga (herdruk)

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 27 925Bestrijding internationaal terrorisme Nr. 530 HERDRUK1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 februari 2015 Tijdens het mondelinge vragenuur van dinsdag 13 januari jl. heeft de heer Van der Staaij (SGP) een aantal vragen gesteld naar aanleiding van de aanval van Boko Haram op de Nigeriaanse grensplaats Baga (Hande- lingen II 2014/15, nr. 40, item 2). Ook andere leden van Uw Kamer stelden vragen over Boko Haram. Deze brief komt tegemoet aan de toezegging mi…