Marktscan Forensische Zorg in strafrechtelijk kader 2014

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 33 628Forensische zorg Nr. 7 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 februari 2015 Bijgaand zend ik u ter kennisneming de Marktscan Forensische Zorg in strafrechtelijk kader 2014 en de beleidsbrief van de Nederlandse Zorgauto- riteit (NZa)1. In de marktscan presenteert de NZa een weergave van de markt in de periode 2010Œ2013 en op basis daarvan komt de NZa tot aanbevelingen in de beleidsbrief. De NZa beoogt met de marktscan een beeld te geven van de s…