Voornaamste budgettaire verplichtingenmutaties binnen de begrotingen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu vanaf de Najaarsnota

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 000 XIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2015 Nr. 63 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 februari 2015 Met deze brief informeer ik u mede namens de Staatssecretaris over de voornaamste budgettaire verplichtingenmutaties binnen de begrotingen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu vanaf de Najaarsnota. De genoemde mutaties zullen worden verwerkt in de Slotwet. Hoofdstuk XI…