Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Financiën over het toesturen van de evaluatie van de innovatiebox

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 002Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015) Nr. 98 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 februari 2015 In de procedure vergadering van de vaste commissie voor Financiën d.d. 28 januari 2015 is verzocht de Kamer te informeren over wanneer de evaluatie van de innovatiebox aan de Tweede Kamer wordt toegestuurd en heeft de commissie gevraagd of de toezending wordt verwacht voor het zomerreces. In antwoord hierop kan ik me…