Reactie op verzoek van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de Nederlandse inzet (voorgenomen initiatieven) inzake het Europees Jaar van Ontwikkelingshulp

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 32 605Beleid ten aanzien van ontwikkelingssamenwerking Nr. 157 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 februari 2015 Op 15 januari jl. verzocht de Algemene Commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking om informatie over de Neder- landse inzet voor het Europese jaar voor ontwikkeling 2015 (EYD). Met deze brief kom ik aan dit verzoek graag tegemoet. De Nederlandse insteek ten aanzien van het Europese jaar laat zich …