Staat van de Europese Unie 2015

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 166Staat van de Europese Unie 2015 Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 februari 2015 Hierbij bied ik u aan de Staat van de Europese Unie 2015 getiteld «Een democratische en concurrerende Unie die werkt voor alle burgers». De Minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders kst-34166-1ISSN 0921 - 7371TMs-Gravenhage 2015 Tweede Kamer, vergaderjaar 2014Œ2015, 34 166, nr. 11 Staat van de Europese Unie 2015 Een democratische en concurrerende Unie die werkt …