Aanbieding rapport inzake EU-begrotingssteun

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 21 501-04Ontwikkelingsraad Nr. 168 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 februari 2015 Tijdens het algemeen overleg van 11 december 2014 (Kamerstuk 21 501-04, nr. 167) zegde ik toe uw Kamer te informeren over de omvang van de Europese begrotingssteun en de uitsplitsing over verschillende modaliteiten: algemene begrotingssteun (ABS), sectorale begrotingssteun (SBS) en stabiliteitssteun aan fragiele staten, op basis van een rapportag…