Antwoord op vragen van de leden Boulakjar en Van der Laan over het bericht ‘Blijf weg als je geen kamer hebt’