De rapportage van de Zeeuwse zorgverkenner

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2015Z01730 Vragen van de leden Bouwmeester en Albert de Vries (beiden PvdA) aan de Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport over de rapportage van de Zeeuwse zorgverkenner (ingezonden 3 februari 2015). Vraag 1 Heeft u kennisgenomen van de rapportage die de Zeeuwse zorgverkenner Jos de Beer op 29 januari 2015 heeft gepresenteerd? Vraag 2 Deelt u de mening van de zorgverkenner dat de Zeeuwse zorg «ziek is»?1, en dat dit «ziek» zijn zijn oorzaak vindt in het «eiland denken» en doordat partijen, on…