De vestiging van een mega-moskee in Gouda

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2015Z01719 Vragen van de leden Oskam, Omtzigt en Knops (allen CDA) aan de Ministers van Veiligheid en Justitie, van Defensie en voor Wonen en Rijksdienst over de vestiging van een mega-moskee in Gouda (ingezonden 3 februari 2015). Vraag 1 Herinnert u zich uw antwoorden op eerdere vragen over de vestiging van een mega-moskee in Gouda?1 Vraag 2 Waarom gaat u, gezien de betrokkenheid van een salafistische fondsenwerver die vermoedelijk een belangrijke facilitator en financier is van Europese jihadisten…