Berichtgeving omtrent het schandaal bij AquaPurga in Den Bosch

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2015Z02021 Vragen van de leden Van Gerven en Smaling (beiden SP) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over berichtgeving omtrent het schandaal bij AquaPurga in Den Bosch (ingezonden 5 februari 2015). Vraag 1 Klopt het dat de medewerkers van AquaPurga geen beschermende kleding en gasmaskers dragen of hebben gedragen tijdens hun werkzaamheden aan installaties van AquaPurga?1 Vraag 2 Klopt het dat er een verzoek ligt bij de rechtbank van Rott…