Antwoord op vragen van het lid Beckerman over het rapport ‘onderzoek opkopen vakantieparken’