Antwoord op vragen van het lid Ceder over het dalend aantal opvangplekken in asielzoekerscentra