Uitbreiding gemeentelijke milieuzones waaronder Amsterdam, Utrecht en Rotterdam

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2015Z01891 Vragen van de leden Visser en Remco Dijkstra (beiden VVD) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over uitbreiding gemeentelijke milieuzones waaronder Amsterdam, Utrecht en Rotterdam (ingezonden 4 februari 2015). Vraag 1 Wat zijn de uitkomsten van het gesprek op 29 januari jl. tussen u en de G4-wethouders? Bent u voornemens om de voorstellen van de G4 over te nemen? Zo ja, welke, waarom en wat zijn hiervan de financiële consequen- ties, voor zowel overheden als consumenten e…