Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Haga over het bericht naderend ‘medicijninfarct’