Het bericht dat de overdracht van Singh aan Nederland gebaseerd is op politieke onwil