Antwoord op vragen van het lid Vestering over giftige ammoniakdampen in varkensstallen