Antwoord op vragen van het lid Van Haga over een naderend ‘medicijninfarct’