Antwoord op vragen van de leden Klaver, Kuiken, Bouchallikh, Bromet, Bushoff, Ellemeet, De Hoop, Kathmann, Kröger, Van der Lee, Maatoug, Mohandis, Mutluer, Nijboer, Piri, Thijssen en Westerveld over de voortgang van de kabinetsdoelstellingen voor 2030