Antwoord op vragen van het lid Van Haga over het incident met een geknakte windturbine in Flevoland