Overmacht bij het niet tijdig melden van het uitrijden van ruige mest

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2015Z01897 Vragen van het lid Dik-Faber (ChristenUnie) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken over overmacht bij het niet tijdig melden van het uitrijden van ruige mest (ingezonden 4 februari 2015). Vraag 1 Bent u bekend met het bezwaarschrift ingediend door Oosthoek en Zn. C.V. tegen het besluit van 6 mei 2014 over een subsidieaanvraag voor agrarisch natuurbeheer met nummer GBSV-ZHO 6713562Œ17, afgehandeld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)? Vraag 2 Klopt het dat men in zij…