Antwoord op vragen van het lid Van Haga over ouderen met onderkoeling