De financiële problemen van Flevoziekenhuis in Almere