Antwoord op vragen van het lid Van Haga over de negatieve effecten van het reguleren van de middenhuur