Dreigende onteigening van panden als gevolg van de asieldwangwet.