Antwoord op vragen van het lid Westerveld over het verdwijnen van specialistische GGZ behandelplekken