Antwoord op vragen van het lid Bushoff over de druk van de zorgverzekeraar op de huisarts voor het gebruik van een nieuw, onbekend en goedkoper spiraaltje