Antwoord op vragen van de leden Markuszower en Wilders over de overname van de tijdelijke opvanglocatie voor asielzoekers door het COA