Antwoord op vragen van het lid Bisschop over de ammoniakuitstoot van bronnen buiten de landbouw