Antwoord op vragen van het lid Van den Berg over commerciële huisartsenpraktijken