Antwoord op vragen van het lid Van Haga over het aanscherpen van regels in natuurgebieden