Het stopzetten van Erasmusbeurzen voor uitwisselingen van Hongaarse studenten