Antwoord op de vragen van het lid Kuik over het bericht ‘Die snuivende zanger maakt drugsgebruik doodnormaal’