Antwoord op vragen van het lid Nijboer over conflicten tussen woningeigenaren en aannemers