Het opbouwen van de kennisinfrastructuur op het gebied van kernenergie in Nederland