Antwoord op vragen van het lid Bontenbal over de kwaliteitscriteria voor waterstof