Antwoord op vragen van het lid Van Haga over de berichtgeving over schrijnende situaties bij terminale patiënten