Uitstel beantwoording vragen van de leden Sjoerdsma, Van Nispen, Van der Lee, Ceder, Teunissen, Piri, Kuzu en Agnes Mulder over het bericht dat de overdracht van Singh aan Nederland gebaseerd is op politieke onwil