Antwoord op vragen van het lid Van Houwelingen over de aanslag op de Nord Stream pijpleidingen