Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Haga over het steunen van Polen in haar lijn om weer baas in eigen land te worden