Uitstel beantwoording vragen van het lid Boulakjar over de rol van notarissen bij dubieuze grondhandel