Antwoord op vragen van de leden Kuiken, Piri en Mutluer over het bericht dat de Duitse Rijksoverheid overweegt om mensen uit Turkije en Syrië die getroffen zijn door de aardbeving tijdelijk een visum te geven