Uitstel beantwoording vragen van het lid Agema over Medicijnen waar zowel het eigen risico als een eigen bijdrage voor geldt