Antwoord op vragen van het lid Van Haga over de berichtgeving over energiearmoede en schimmel in woningen