Antwoord op vragen van het lid Slootweg over het bericht 'Bankkantoren met een loep zoeken: ABN heeft er nog maar 27'